Dostawa trzech fabrycznie nowych, wolnych od wad samochodów osobowych nieoznakowanych z tablicą tekstową i uprzywilejowanym oświetleniem do wykonywania czynności kontrolnych, z rocznika 2017 na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach

Wojewódzki Inspektorat Transportu DrogowegoDostawa trzech fabrycznie nowych, wolnych od wad samochodów osobowych nieoznakowanych z tablicą tekstową i uprzywilejowanym oświetleniem do wykonywania czynności kontrolnych, z rocznika 2017 na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach, którego szczegółowy opis i parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

01. Ogłoszenie (pdf)

02. SIWZ (pdf)

03. Załącznik nr 1 – Formularz oferty (doc)

04. Załącznik nr 2 – Oświadczenie warunku udziału (doc)

05. Załącznik nr 3 – Oświadczenie podstawy wykluczenia (doc)

06. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o nie przynależeniu do grupy kapitałowej (doc)

07. Załącznik nr 5 – Wzór umowy (pdf)

08. Załącznik nr 6 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)

09. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pdf)

10. Wyjaśnienie treści SIWZ (pdf)

11. Ujednolicony dnia 03.11.2017 SIWZ (pdf)

12. Ujednolicony dnia 03.11.2017 – Załącznik nr 5 – Wzór umowy (pdf)

13. Informacja z art. 86 ust. 5 Ustawy PZP (pdf)

14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawy (pdf)