Informacja ws. dnia 27 maja

Zgodnie z Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2016r. dzień 27 maja 2016r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy. W związku z tym biuro Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach będzie nieczynne.

Dzień 04 czerwca 2016r. (sobota) w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Kielcach jest dniem pracy. Inspektorat będzie przyjmował interesantów jak w zwykły dzień, tj. w godz. 700 – 1500.

Informacja – lobbing

Informacja za rok 2015 o działaniach podejmowanych wobec Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, że w 2015 roku podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową nie podejmowały żadnych działań wobec Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.