Zakup pojazdu specjalistycznego używanego do celów specjalnych

Zakup pojazdu specjalistycznego używanego do celów specjalnych typu furgon, fabrycznie nowego, wolnego od wad, z rocznika 2017, na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach, którego szczegółowy opis i parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).

01. Ogłoszenie nr 574693 (pdf)

02. SIWZ (pdf)

03. Załącznik nr 1 – Formularz oferty (doc)

04. Załącznik nr 2 – Oświadczenie warunku udziału (doc)

05. Załącznik nr 3 – Oświadczenie podstawy wykluczenia (doc)

06. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o nie przynależeniu do grupy kapitałowej (doc)

07. Załącznik nr 5 – Wzór umowy (pdf)

08. Załącznik nr 6 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)

09. Załącznik nr 7 – wykaz usług (doc)

10. Informacja z art.86 ust.5 Ustawy Pzp (pdf)

11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf)