Dostawa dwóch samochodów

Dostawa dwóch fabrycznie nowych, wolnych od wad samochodów osobowych nieoznakowanych z tablicą tekstową i uprzywilejowanym oświetleniem do wykonywania czynności kontrolnych, z rocznika 2016 lub 2017 na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach, których szczegółowy opis i parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

01. Ogłoszenie (doc)

02. SIWZ (pdf)

03. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (doc)

04. Załącznik nr 2 – Oświadczenie warunku udziału (docx)

05. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o nie przynależeniu do grupy kapitałowej (doc)

06. Załącznik nr 5 – Wzór umowy (pdf)

07. Załącznik nr 6 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)

08. Załącznik nr 3 – Oświadczenie podstawy wykluczenia (docx)

09. Wyjaśnienie treści SIWZ (pdf)

10. Wyjaśnienie treści SIWZ (pdf)

11. Wyjaśnienie treści SIWZ (pdf)

12. Otwarcie ofert (pdf)

13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

14. Ogłoszenie (doc)